Gültuğ Gül

Gültuğ Gül

Kariyer
Özel Gümüşkan Hastanesi
Özel Buca Tıp Merkezi
Özel Tınaztepe Hastanesi
Özel Kocaman ve Deniz Hastanesi
Özel İzmir Hastanesi

Sertifika ve Seminerler
Aile Planlaması RIA Sertifikası
Yenidoğan Resüstasyon Sertifikası (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde)
Doğum sonrası yenidoğan bakım ve izlemi
Yenidoğan taroma testleri
İşitme, sarılık, görme testi izlemi
Sağlıklık çocuk izlemi
Anne sütü ile beslenme eğitimi
Ek besinlere geçiş dönemindeki sorunlar ve evrelerin eğitimi
Aşılama programı ve bilgilendirme
Büyüme Gelişme Takibi
Süt ve oyun çocuğu dönemindeki sorunlar
Çocukluk çağı kilo problemi ve beslenme önerileri
Adeloson dönemi izlemi
Hasta çocuklarda tanı, tedavi, takip hizmetleri (Tarama Testleri Olarak)
Fehil ketonüri doğumdan hemen sonra ve 7-15 gün sonra
Hipotroid
Kalça çıkığı (Ultrason)
İdrar Tahlili
İşitme taroma testi
6-12 ay
Göz muayenesi
6-12 ay. Anemi, hemogram Talesemü taroması
Ortopedi 12 aydan sonra kontrol

departments: Çocuk Sağlığı