Osman Güngör

Osman Güngör

Üniversite: 1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İhtisas: 1989 Tepecik Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

Çalıştığı Kurumlar

1982-1985 Ereğli Sağlık Ocağı – KONYA
1989-1990 GATA Plastik ve Rekonstrif Cerrahi Kliniği – ANKARA
1991-2011 Tepecik Eğitim Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği – İZMİR
2012 – Özel İzmir Hastanesi

Sertifika , Kurslar ve Kongreler

Yanık Sertifikası
Meme Hastalıkları, Temel Eğitim I. ve II. Kursu Eğitici Sertifikası
Laparoskopik Kursu
2005-2007 European İnstitute of Oncology “ Breast cancer with live surge
1. Makromasti ve meme kanseri Cerrahisi Kurs Katılım ve Eğitici Sertifikası
Ulusal Cerrahi ve Meme Hastalıkları
Ulusal Kanser ve Gastroenteroloji kongreleri
Eurepean Breast 1th 2th 3th 4th 5th 6th 7th Cancer Conference
Ulusal Meme Hastalıkları Kongreleri
7th 8th 9th Milan Breast Cancer Conference
Ecco 9th 10th 12th ( The European Cancer Conference
ESMO 23th (European Society Formedical Oncology)

Yayınlar

1-) Fivemethods of breastvolumemeasurement: a comparativestudy of measurements of specimenvolumeın 30 mastectomycases. BreatsCancer (Auckl). 2011 Mar 27; S: 43-52

2-) 254 meme kanserlide mastektomiyle alınan geç sonuçlar Thelateresult of 254 patientswithbreastcancerundergoingmastectomy. TürkishJournal of Ecopathology.1999 Temmuz – Ekim; 3-4: 104-108.

3-) Meme koruyucu cerrahide küçültme ameliyatlarının yeri: 116 olgu. Meme Sağlığı Dergisi 2006, cilt 2, sayı 3: 1-9

4-) Erken Evre Meme Kanserinde Primer Kemoterapi: Türk Onkoloji Dergisi: 1996 Mart, cilt 11, sayı 1: 34-39

5-) Türkiye’de Meme Kanseri Cerrahisi: Geçmişten Günümüze. Meme Hastalıkları Dergisi ( Journal of theBreastDiseases)1997 Ocak; Vol:4, No:1 : 7-13

6-) Meme Kanserinde Hastanın Cerrahi Yöntem Seçme Hakkı: Cerrahın Seçenekleri Sunuş Biçiminin Etkileri: Meme Hastalıkları Dergisi: 1996; 3(2) : 63-68

7-) Epilepsi, Pnomoni, Lumbalji ve Meme Absesi: Nedeni ile Başvuran 4 17 tipik meme kanseri olgusu. Meme Hastalıkları Dergisi: 1994 April; 1(1): 26-30

departments: Genel Cerrahi