Kardiyoloji

Dünyada ve ülkemizde en  çok yaşam kaybına sebep olan hastalıklar kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve  damar hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri, tıpta yüksek uzmanlık, tecrübe  ve teknolojik alt yapı gerektiren çok önemli alanlardan biridir. Kardiyoloji  Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

  • Kalp Krizi
  • Koroner Yetmezliği
  • Kalp Yetmezliği
  • Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları
  • Kalp Kapak Hastalıkları
  • Periferik Damar Hastalıkları
  • Aort Damarı Hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Hiperkolesterolemi
  • Doğumsal kalp hastalıkları

Hastanemizde Kardiyoloji Bölümleri
1-Girişimsel Olmayan  (Noninvaziv) Kardiyoloji Bölümü   Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Bölümünün temel  çalışma alanı Koruyucu Kardiyolojidir. Bireyleri kalp damar hastalıklarından  korumayı, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmayı, tedavi etmeyi ve hatta geriye  döndürmeyi amaçlar.
Girişimsel Olmayan İşlemler – Hastalık risk ve taraması – Yürüyüş bandı  egzersiz (efor) testleri – 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri –  Stres ekokardiografileri – Holter(24 saat EKG) ve ambulatuvar kan basıncı  izlemi
Kardiyoloji Laboratuvarları Klinik çalışmalarda, tanı-tedavi sürecini  kolaylaştıran ve girişimsel olmayan EKG, efor testi, ekokardiyografi, holter,  ambulatuar kan basıncı kontrolü gibi tetkiklerin yapıldığı  laboratuvarlarımızdır.
Ekokardiyografi   Tüm yaş gruplarına uygulanabilen, ses dalgaları  kullanılarak kalbin anatomi ve fonksiyonlarının değerlendirildiği, girişimsel  olmayan ve son derece kolay bir tetkiktir. Tetkik sonrası, kalbin pompa  fonksiyonu, kalp kapaklarının yapısı-fonksiyonu ve kalbin yapısal  anormallikleri hakkında bilgiler elde edilir. Kalp kapakçıklarındaki kaçak ve  darlıkların tespiti ve ciddiyeti konusunda, konjenital kalp hastalıkları ve  kalp kası hastalıklarında tanısal açıdan önemlidir.
Holter   Holter testi, tansiyon sorunu, nabız veya kalp  ritim bozukluğu olduğu düşünülen hastalarda tanı amaçlı uygulanan bir testtir.  Kalp atışlarının, 24 ya da 48 saat boyunca vücuda takılan bir aletle kaydedilip  ardından bir bilgisayar programı vasıtasıyla EKG trasesi (tüm kalp kaslarının  elektriksel aktivitelerinin grafiksel bileşeni) haline dönüştürülmesidir. Gün  içerisinde fiziksel ve psikolojik değişikliklerin kalbe etkisi, tedavi  sürecinin kalp ritminde oluşturduğu de­ğişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı  sırasında oluşan şikâyetlerinin değerlendi­rilmesinde kullanılmaktadır.
Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi   Hipotansif ve hipertansif atak şikâyeti olan  hastalarda kullanılan bir tetkiktir. 24 saat boyunca 15 ya da 30 dakika  aralıklarla tansiyon ölçümü yapan taşınabilir bir tansiyon aleti ile uygulanır.  Teşhis amaçlı ve nadiren tedaviye cevabı değerlendirmek için kullanılan bir  işlemdir.
Efor Testi   Efor testi, kalbin çalışma şiddetini belirli  devirlerle arttırırken EKG’nin bu süreçte takip edilip kaydının yapılmasıdır.  Egzersiz adı verilen bir koşu bandında belli bir süre ve hızla uygulanır. En  çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık  olması) teşhisinin koyulması ve bu tanı koyulmuş hastaların takibi için yapılmaktadır.  *Efor testi öncesi kalp ve tansiyon ilaçlarınızı kullanmamanız gerekebilir.  Yalnızca İzin verilen tansiyon ilaçlarınızı test gününde almanız doğru  olacaktır.  Fakat Dideral, Prent, Tensinor, Visken, Lopressör, Beloc,  Nortan Trasicor, Betadol, Concor, İsoptin, Dilatrent, Diltizem, Carvexal ve  İsoptin ilaçlarından birini kullanıyorsanız en az 2 gün (48 saat) önce ilaç  kullanımını kesiniz. *Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu sürede  sigara da içilmemelidir. *Test sırasında rahat kıyafetler ve koşuya elverişli  ayakkabılar tercih edilmelidir. *Test sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı,  baş dönmesi, çarpıntı, bacak ağrısı ve yorgunluk hissederseniz ilgili kişileri  bilgilendirmelisiniz.
2-Girişimsel (İnvaziv) Kardiyoloji Bölümü   Kalp ve damar hastalıklarından en sık  karşılaşılan ve hayatı ciddi anlamda tehdit eden kalp krizinin (myokard  infarktüsü) tedavisinde en önemli nokta; çok kısa süre içerisinde (ilk saatler)  hastaya müdahale edilebilecek tıbbi şartların sağlanabildiği merkezleri oluşturmaktır.
Kalp krizi;   kalp adalesini besleyen koroner damarların ani  olarak tıkanması sonucu ortaya çıkan çok ciddi bir klinik tablodur. Bu anlarda  çok kısa süre içerisinde hastanın anjiografi laboratuarına alınarak, kalp damar  hastalığını ortaya koymak için günümüzde halen en güvenilir tanı yöntemi olan  koroner anjiografisinin  ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent  uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.
Girişimsel İşler -Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları -Kalp sintigrafisi  -Kardiak kataterizasyon -Koroner anjiografi -Koroner anjioplasti -Koroner  aterektomi -Stent yerleştirme -Tüm acil işlemler.
3-Koroner Yoğun Bakım
Koroner Yoğun Bakım ünitelerinde, kardiak acil  müdahaleler (geçici kalp pili takılması, trombolitik tedavi, kardiak invaziv  monitorizasyon, acil ekokardiyografi ve sintigrafik tetkikler) ve gerektiği  durumlarda ilgili branşhekimlerinin kardiyologlarla kontağı dâhilinde solunum  destek tedavileri (mekanik ventilasyon) gelişmiş tıbbi koşullarda 24 saat boyunca  uygulanabilmektedir.
Kalp Hastalıkları Belirtileri
Göğüs Ağrısı Göğüste, göğsün ortasında ve sol tarafta duyulan  ağrıların büyük bir bölümü koroner arter hastalıkları belirtisidir. Göğüste  hissedilen kalp ağrılarının bir bölümü kalp zarıyla ilişkilidir. Bu tür ağrılar  süreklidir. Nefes alıp verilirken ve göğüs hareketleriyle artar. Genel olarak  ateş, nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte görülür.
Nefes Darlığı Nefes darlığı zorlukla yapılan nefes alış verişi  demektir. Kalp hastalıklarında görülen nefes darlıkları genellikle efor­  harcandığında gözlemlenir. Gece gelen ve uykudan uyandıran nefes darlıkları  olabilir. Genellikle nefes darlığıyla bir­likte çarpıntı ve öksürük görülür.
Çarpıntı Kalp atışlarının rahatsızlık edici şekilde  hissedilmesidir. Kalp ritminin hızlanmasında has­ta, kalbinin kuş gibi  çırptığını hisseder. Bazı çarpıntılar, krizler halinde hissedilir. Kriz  kendiliğinden geçebildiği gibi, çok uzun da sürebilir ve mutlak tedaviyi  gerekti­rebilir.
Öksürük   Kalp hastalıklarında görülen öksürük eforla ve  kesik kesik­tir. Öksürükle beraber balgam çıkarabilir. Balgam köpük  şeklindedir; içinde taze kan mevcut olabilir. Gece uykudan uyandıran ve kalkıp  oturulduğunda kaybolan öksürük, kalp yetmezliği be­lirtisi olabilir.
Morarma (Siyanoz)   Ağız ve dudaklar, dil, parmak uçlarının  morarması doğumsal kalp hastalıklarına ve kalp yetersizliklerine işaret  edebilir. Kandaki oksijen oranının yetersizliği veya kirli kanla temiz kanın  kalpte birbirine karışması sonucu ortaya çıkar. Küçük bir çocukta görülüyorsa  doğumsal bir kalp hastalığı olabilir.
Baş ve Ense Ağrıları Arter basıncının çok yükselmesinde veya düşmesin­de  baş ağrısı sıklıkla görülür. Arter basıncının anî yükselmesin­de şiddetli baş  ağrısı ve bulantı ortaya çıkar. Hiper­tansiyonu olan kişilerin genellikle sabah  uyandıkları zaman baş ağrısı ve baş dönmesi şikâyetleri olur. İleri seviyedeki  Kalp yetersizliklerinde toplardamarlarda ki kan birikmesine bağlı olarak baş  ağrısı ortaya çıkar.
Baş Dönmesi   Kalp hastalarının birçoğunda başta bir sersemlik  ve dolgun­luk hissi şeklinde baş dönmeleri olur. Genellikle bunun sebebi beyne  az kan gitmesidir. Kalp hastalıklarında ve hipertansiyonda kullanılan ilaçlar  arter basıncını çok düşürdüklerinden, hastalar birden ayağa kalktığında baş  dönme­si hissederler.
Bayılma (Senkop)   Kalp rahatsızlığına bağlı bayılma genellikle  kısa süreli ve ani olup, tam bilinç kaybı söz konusudur. Genellikle  tekrarlayıcı ve ilerleyicidir. Bahsedilen şikayetlerden biri ya da birkaçına  sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa sürede uzman bir hekime başvurunuz.  Hastanelerimizde,girişimsel olmayan kardiyoloji bölümü branşında uzman hakim ve  yardımcı personeli ile  poliklinik  ekokardiyografi , efor testi ve  holter monitorizasyon cıhazlar (EKG ve Tansiyon) ile hizmet vermektedir. Girişimsel  kardiyoloji bölümü ve Koroner Yoğun Bakım son teknoloji cıhazlarla donatılmış  olup 24 saat hizmet vermektedir. Kardiyoloji dinamik bir alan olduğundan  teşhis, görüntüleme, terapi ve girişim teknikleri sürekli yenilenmektedir. Su  Hospital Hastanesi kardiyoloji ekibi yenilikleri yakından takip ederek  uygulamaktadır.