Nöroloji

Nöroloji bölümünün uğraşı alanına giren baş ağrısı, baş dönmesi, serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer demans, multipl skleroz gibi hastalıklar ile ilgili merkezimizde hizmet verilmektedir.

Kraniyal Tomografi, Magnetik Rezonans (MR) görüntülemesi,Karotis-vertebral arter doppler USG, EEG, EMG gibi
tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.
Nöroloji bölümünün uğraşı alanına giren hastalıklar;
Serebrovasküler hastalıklar (Beyin Damar Hastalıkları):
 Akut İskemik İnmeler (Felçler)
 Beyin kanamaları
 Demans (Unutkanlık ve Bunama):
 Vasküler Demans
 Alzheimer Hastalığı
 Hareket Bozuklukları:
 Parkinson Hastalığı
 Distoniler
 Diskineziler
 Esansiyel Tremor
 Epilepsi
 Huzursuz bacak sendromu
 Demyelinizan Hastalıklar:
 Multipl Skleroz
 Akut demyelinizan Ensefalomyelit
 Transvers myelit
 Nöropatiler:
 Toksik metabolik,
 Immün nöropatiler,
 Guillen Barre sendromu
 Kashastalıkları
 Sinir kas kavşağı hastalıkları
 Myastenia Gravis
 ALS
 Başağrıları:
 Migren
 Gerilim tipi başağrısı
 Servikojenik başağrıları
 Temporal arterit
 Nevraljiler
 Baş Dönmesi
 Konfüzyonel Durumlar
 Ansefalit