Radyoloji

MR (Manyetik Rezonans), BT (Bilgisayarlı Tomografi), Kemik Dansitometresi, Mamografi, Tüm Ultrason tetkikleri ve Renkli Dopler hastanemizde yapılmaktadır.